Retourneren

Herroepingsrecht

De koper beschikt over een periode van 7 dagen om goederen zonder enige opgave van reden terug te sturen. De kosten hiervoor worden gedragen door de koper. Dit dient voorafgaandelijk gemeld te worden en kan enkel indien het product en de verpakking intact gebleven is. De verkoper verbindt zich er toe het betaalde voorschot binnen de 15 dagen terug te sturen, op voorwaarde dat de goederen terug in goede staat ontvangen zijn.

Op de volgende producten is geen herroepingsrecht van toepassing :

  • Producten die snel bederven zoals voedsel.
  • Levende aquarium- & vijvervissen, waterplanten en andere levende dieren.